Het perspectief bij alle coachings zijn de natuurwettten

De Natuur is het meest essentiële  perspectief dat je kunt kiezen. De natuur kent een constante en gestage verandering. Het is in Nederland zichtbaar door de seizoenen. Het voltrekt zich in een vloeiende beweging. Jij bent niet anders dan de natuur en daarmee inspireert dit om jouw verandering ook in een flow te laten verlopen.


Boek een sessie

De Natuur is altijd in balans

De Natuur is de beste leermeester als je het hebt over beleid en processen.  Er is constant proces en het beleid is dat het zich moeiteloos en als vanzelf voltrekt. De Natuur is altijd in balans en als je deze voorbeelden volgt, geeft het ook aan jouw project, situatie ‘nieuwe blaadjes’.  Het is aan te raden deze  natuurwetten serieus te nemen als je kwalitatieve resultaten wilt boeken. Kijk maar eens hoe de natuur omgaat met ‘disbalansen’. Stel er valt een boom om: een jaar of jaren erna is de boom opgegeten door zwammen, dient als voeding voor pissebedden ,zijn er nesten in gebouwd door vogels of zie je het niet meer omdat het overgroeit is met klimplanten. De Natuur is oneindig creatief. Wij zijn net zo creatief en dan hebben wij ook nog intellect! Het kenmerk is stap voor stap te werken aan de volgende fase. Met Sinc coaching haal je zo alles uit jouw natuur.


Boek een sessie

Het grootste plaatje

Een tweede perspectief bij Sinc  coaching dat er altijd vanuit het grootste plaatje gedacht wordt. Dit uitgangspunt maakt dat de grote zaken die van belang zijn bij het maken van je beleid, of dit nu persoonlijk is of voor je bedrijf, niet ondergesneeuwd raken en de rode draad goed in zicht blijft.

Bovendien vallen daarmee automatisch de onbelangrijke details vaak weg en maakt dat je je niet verliest in kleine zaken en dat geeft een crystal helder beeld en vooral overzicht wat je te doen staat. Dat geeft een gevoel van lichtheid en uitvoerbaarheid. Van Sinc coachings krijg je dus niet alleen perspectief maar ook moed en vertrouwen


Boek een sessie