Life Coaching

Het aanbod van Sinc Coaching valt onder lifecoaching.

Sinc coaching kent een aantal verschillende coachingsproducten die op alle gebieden van je leven toe te passen zijn. Het is dus een vorm van lifecoaching. De belangrijkste en meest impactvolle training is de Essentiele Training. De  zorgt in 7 Walks voor een reset in je denken en vooral voelen. Dat geeft een direct resultaat.  Het is aan te bevelen om met de Essentiele Training te starten. De ervaring leert dat je in 7 weken een transformatie kunt realiseren.  De Check Track Walk zorgt ervoor dat je in een uur overzicht hebt over een situatie, probleem of activiteit. Dit werkt tegelijk als een kennismaking voor de Sinc Werkwijze. De 360 is de uitgebreide vorm van de Check Track Walk en duurt een dagdeel. 
De Denktank is een combinatie van binnen- en buitensessies en is meer praktisch van aard doordat het toewerkt naar een concreet plan van aanpak. Hieruit volgt ook de Procesbegeleiding en in het verlengde daarvan de Online coaching. De procesbegeleiding kan ook op zich staan. Elke verandering is een proces en het is een van de kernactiviteiten van Sinc om vinger aan de pols te houden zodat de veranderingen ook werkelijk van de grond komen. Uitstelgedrag is niemand vreemd en het helpt als je af en toe een reminder krijgt.  Door dat het op allerlei niveaus ingezet kan worden is de lifecoaching van Sinc coaching met recht een levensinvestering. Een Sinc coaching gaat niet meer uit je systeem Elke sessie zet een beweging in en maakt dat je leven In Sinc gaat lopen. Dat maakt dat je je gelukkiger, lichter voelt en dat is voorwaarde om te gaan realiseren wat voor jou essentieel is.

Sinc is gespecialiseerd in gedrag, verandering en kernbeslissingen.

Buitencoaching

Sinc Coaching kent 3 vormen van buitencoaching. Alle Walks zijn 1-op-1,  Tailormade en vinden plaats in de vrije natuur. De buitenlocatie wordt van tevoren toegestuurd.

 • Essential Training: 7 Walks
 • Check Track: 1 uur
 • 360 * Walk: Dagdeel
Wandelcoaching - Sinc coaching - Buitencoaching en Strategische Interventie
idea, brainstorming, teamwork

Denktank en proces begeleiding

 • Brainstorm op basis van specifieke problematiek of thema
 • Loopbaanverandering
 • Nieuwe bedrijfsstrategie
 • Team/relatie communicatie (NLP)

Online coaching consult

 • NIEUW Screeningsgesprek *
 • Boost consult 
 • Sparringsessie
 • Follow up/Terugkoppeling sessie                                                            
computer, office, table

De lifecoaching van Sinc is een levensinvestering.

Vrijblijvende intake met een kop koffie?